Der er åbent for nye forløb fra september. Kontakt mig hvis du er interesseret.

konsulentydelser

Konsulentydelser

Jeg tilbyder konsulentydelser til dig, der arbejder med sårbare unge og voksne med og uden diagnoser. Jeg hjælper sårbare borgere med at styrke forholdet mellem krop og hjerne.

Mine specialer er:

 • Angst
 • Stress
 • Autisme
 • ADHD
 • Selvværdsproblemer

 

Læs mere om mig her

Forandring starter med et solidt fundament

Med fokus på hjernen, den mentale sundhed og kroppens samspil arbejder jeg i samtaler og undervisning med at give indsigt i hjernens spilleregler.
Mit arbejde samler krop, tanker og psyke til en helhed. Jeg belyser alle de indre tangenter, vi har mulighed for at spille på, hvis vi kender til dem. Det skaber tilsammen et solidt fundament at skabe forandring ud fra.

I mine forløb har jeg en kreativ og kropslig tilgang. Jeg bruger hjernens logik til at stimulere læring og trivsel som udgangspunkt for forandring og vækst hos den enkelte.

Jeg arbejder kropsligt med forskellige øvelser i både gruppe- og 1:1-forløb. Angst og stress kan ikke tales til fornuft – de har ikke noget sprog, men i stedet sanser de. Derfor skal de mødes kropsligt.

Gennem åndedræts- og kropsøvelser hjælper jeg borgere med at udnytte deres ressourcer og komme i kontakt med egen krop og sanse de signaler, den sender. Samtidig arbejder jeg med tankemønstre og gamle vaner for at skabe “nye stier” i hjernen, der baner vejen for nye spor og bedre muligheder i livets labyrint.

Konsulentydelser - Proces & forløb

Gruppeforløb med små grupper på 5-6 borgere eller 1:1 individuelt tilpasset forløb.

Jeg møder borgerne i øjenhøjde, der hvor de er. Forløbet er individuelt tilpasset og tager udgangspunkt i de konkrete behov. Altid med borgerne som medansvarlige for at give en følelse af ejerskab.

Proces

 • Formøde med borger og sagsbehandler, der har til formål at skabe tillid. Her tegner og skitserer jeg metoderne for at give tryghed hos borgerne, hvad enten det er 1:1 eller gruppeforløb.
 • Rammerne for forløbet aftales med en minimumsperiode på 13 uger.
 • Møderne aftales direkte med borgerne – det kan være walk-and-talk, fysiske møder eller andet, der passer ind.
 • Månedlige rapporter, der har fokus på målsætning og indfrielse af mål, afleveres til sagsbehandler, som jeg fører en tæt dialog med under hele forløbet.
 • Afregning på timebasis ud fra de aftalte rammer. Løbende fakturering eller det fulde beløb på én gang.

Priseksempel på konsulentydelser

Samtaleforløb på 15 timer
Afviklet over ca. 13 uger
850,-/timen: 12.750,- 

Gruppeforløb med 4-6 deltagere
Afviklet på ca. 2 timer
3500,- pr. gang inkl. forberedelse

Transport: 200,- pr. påbegyndte ½ time

Priserne inkluderer månedsstatus, afsluttende evaluering og samarbejde med støttepersoner og andre relevante involverede.

Kropsorienteret traumeterapi, Konsulentydelser og 1:1 sessioner

Konsulentydelser - Supervision

Oplæg målrettet sagsbehandlere

Oplægget tager udgangspunkt i vores tredelte hjerne og viden om, hvordan du som professionel behandler og vejleder kan få det bedste afsæt for at hjælpe borgeren.

 • Hvor er den enkelte borger, og hvordan er den indre tilstand? Ud fra den vurdering lærer du at møde borgeren og vurdere deres nærmeste udviklingszone for at sikre fastholdelse af job, praktik eller uddannelse.
 • Læring om, hvordan du som sagsbehandler kan arbejde med mennesker, der er ramt af overbelastningsreaktioner og forskellige diagnoser.
 • Du får indblik i, hvordan og hvad du kan gøre for ikke at brænde ud i det tætte og hårde arbejde med traumeramte borgere. For at passe på dem skal du passe på dig.

Priseksempel på konsulentydelser

Workshop, oplæg og undervisning
Afviklet på 3-4 timer
8500,- (3000,- ved genkøb af samme emne)
Fysisk eller over Zoom.

Tilpasset efter behov, men kan være om:

 • Hjernens kemi
 • Stress og tilbage på job
 • Selvværd og mere glæde i livet
 • Diagnose – hvem er jeg så?
 • Interventioner med børn og unge med autisme

 

Priserne inkluderer månedsstatus, afsluttende evaluering og samarbejde med støttepersoner og andre relevante involverede.

Case 1
Samtale & kropsterapeutisk forløb

Konsulentydelser

Problematik

Pia på 24 år er diagnosticeret med angst og autisme.
Angsten fylder mest i hverdagen, og det er den, hun kommer til mig for at arbejde med. Det er svært for Pia at tale, og hun hvisker i stedet.

Vores forløb planlægges gennem behandlings- og botilbuddet BOAS.
Pias kontaktperson følger hende til vores møder, og han sidder med ved samtalens start, men venter derefter udenfor lokalet.

intervention

Jeg fokuserer i Pias tilfælde på hendes ressourcer. Vi arbejder med hendes negative selvsnak og igangsætter øvelser, der understøtter et bedre selvværd.

Kropsligt træner vi øvelser, som vækker energi og en følelse af styrke. Vi træner derudover selvmassage, fodøvelser og åndedræt som hjælp til at berolige hende, når hun mærker indre uro.

Vores sessioner tager udgangspunkt i forskellige tilgange til at:

 • Styrke hendes fundament
 • Regulere hendes følelser
 • Undgå at trække sig væk fra bestemte steder, mennesker og følelser

 

Følelser har en begyndelse, midte og en slutning og varer derfor ikke for evigt. 
Pia træner teknikker til at være i ubehagelige følelser og kropslige reaktioner, som angsten fremkalder.

Hun opdager, at hun kan være i ubehaget uden at krakelere og opnår mere kontrol over angst og krop.

Resultater

Gennem seriøs og daglig træning af de øvelser, som vi kobler på fra gang til gang, kan Pia allerede efter fem sessioner komme uden sin kontaktperson. Han kan tydeligt mærke en forandring i hendes evne til at sætte ord på tanker og følelse.

Pia hvisker ikke længere – i stedet har hun en stemme, hun nu bruger aktivt til at fortælle om, hvordan angsten fylder mindre, og at hun indeni føler sig lettere.

Case 2
Gruppeforløb med kropsterapeutisk fokus

Konsulentydelser

Problematik

En gruppe sammensat af fem kvinder med diagnoser som angst, aspergers, OCD, ADHD og stress har alle det tilfælles, at de mangler livsglæde, oplever udmattelse, går med tunge tanker og en følelse af ikke at passe ind i samfundet og de krav, det stiller.

Formålet med gruppeforløbet er at træne kvindernes evne til at leve med diagnoser – uden at det kommer til at fylde hele deres hverdag.
Kvinderne er selv med til at beslutte de temaer, der skal arbejdes med.

intervention

Det er min opgave at facilitere et trygt rum, hvor kvinderne byder ind i det tempo, de er i stand til. Vi går ikke i detaljer med individuelle livshistorier, men laver et “landkort”, som overordnet belyser de problematikker, de enkelte kvinder har oplevet i livet.

Vi arbejder konkret med:

 • Forståelsen af hjernens alarmsystem
 • Sanseintegration med kropsøvelser
 • Selvforståelse og selvregulering

Resultater

Gruppeforløbet strækker sig over 13 uger med 3-timers sessioner hver uge.

Kvinderne får en forståelse af, at de ikke kun er deres diagnoser – de er meget andet og mere end det. I den erkendelse er der plads til et fokus på at bygge op i stedet for udelukkende at fokusere på det svære.

Ved at veksle mellem åndedræts- og afspændingsøvelser får kvinderne en større kropslig forståelse i at mærke følelser frem for at tale om dem. Det giver dem en fornemmelse af, hvordan kroppen kan hjælpe dem på vej til større livsglæde, hvis de lytter til den og ikke mindst mærker den.

Case 3
Kropsterapeutisk forløb og supervision af støtte- og kontaktperson

Konsulentydelser

Problematik

Rikke er diagnosticeret med autisme og social angst. I mere end 14 år har hun levet en isoleret tilværelse, hvor hun i dag sidder isoleret i sin lejlighed.

De mange år med angst og isolation bag hjemmets vægge betyder, at Rikke har udviklet skæve døgnrytmer, en undgåelsesadfærd og en stærkt forringet evne til at skabe relationer.

Al kontakt med andre mennesker oplever hun som farligt i sit system. Og da hun har været isoleret så længe, har hun ikke fået den fornødne daglige hjælp til at ændre den oplevelse.

Intervention

Jeg arbejder både med samtale og kropsterapi sammen med Rikke, men i lige så høj grad med supervision af hendes støttekontaktperson. Vi mødes fysisk ca. én gang om måneden og over Zoom én gang om ugen med fokus på kropstræning.

Møderne drejer sig om:

 • Åndedrætsøvelser med fokus på rolig vejrtrækning.
 • Energistrategi, der får pulsen op med selvmassage og yogaøvelser, som handler om at mærke sin egen kraft og føle sig stærk.
 • Beroligende øvelser til kroppen – særligt støttekontaktpersonen får redskaber til beroligende berøring af Rikkes bagside efter samtykke fra hende. Det giver en tryg fornemmelse af, at nogen ”har min ryg”.

Resultater

Forløbet har klædt Rikke og støttekontaktperson på til at fortsætte arbejdet. Vi har sammen støbt et fundament, der skal bygges videre på gennem de tillærte øvelser. Jeg står stadig til rådighed, hvis der er brug for yderligere opfølgning.

I dag kan Rikke forlade sit hjem og være i kontakt med andre mennesker. To gange om ugen følges hun med sin støttekontaktperson til SOVI, hvor hun er på et kreativt værksted.

Tak for din tilmelding

Du modtager en bekræftelsesmail om lidt – huske at tjekke din spam mappe om den havner der.

Det bedste til dig fra mig!

Er du nysgerrig på hvordan du får gode samtaler med dig krop? bliver venner med den og begynder at forstå den?

Så tilmeld dig her. Jeg er mega ustabil i nyhedsbrevsmængden, så jeg kan love dig du ikke bliver spammet, men du kommer til at få tilbud om workshops og forløb som den første og gratis viden din krop og hvordan du kan tale med den.

Når du tilmelder dig får du med det samme en video med 5 minutters selvmassage. Det er nok til at opleve kontakt med din krop igen, hvis du er røget “ud af kontakt med den”.  

Kærligst Bettina